Kesätyöpaikat 2014

In english


Aalto-yliopiston O.V. Lounasmaa-laboratorion Kylmälaboratorioon ja Aivotutkimusyksikköön otetaan 2. - 4. vuosikurssin opiskelijoita kesäharjoittelijoiksi. Harjoittelukausi on kesäkuusta elokuuhun, ellei toisin sovita. Myöhemmin on mahdollisuus päästä laboratorioon osa- tai kokopäivätyöhön ja sitä tietä tutkijanuran alkuun. Tällä sivustolle ilmoitetaan myöhemmin kesätyöhaun tärkeistä päivämääristä (laboratoriokierros ja työhaastattelut).

Halukkaita kehotetaan ilmoittautumaan 7.2.2014 mennessä web-lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava opintosuoritusote ja vapaamuotoinen ansioluettelo hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti. Valinta suoritetaan tähänastisen opintomenestyksen perusteella, jolloin otetaan huomioon sekä suoritetut kurssit ja harjoitustyöt että niihin käytetty aika. Laboratorion tietoja voi käydä katsomassa myös www-osoitteessa http://ltl.tkk.fi.

Kesäharjoittelijoita otetaan seuraaviin tutkimusryhmiin (tutkimusryhmien linkeistä löytyy lisätietoa kesätöistä ja ryhmien toiminnasta):

Kylmälaboratorio  • µKI-ryhmä: Matalimmat saavutettavissa olevat lämpötilat. Tutkimusaiheina heliumseokset ja heliumkiteet. (dos. Juha Tuoriniemi)
  • Rota/Teoria: Kvanttiturbulenssin numeerinen mallintaminen suprajuoksevassa heliumissa (Dr. Risto Hänninen).

AivotutkimusyksikköOtaniemessä, 20.01.2014

Pertti Hakonen, Kylmälaboratorion johtaja