Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 104 in /home/httpd/html/wiki/extensions/dblink.php on line 17

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 104 in /home/httpd/html/wiki/extensions/dblink.php on line 17
LTL – O.V. Lounasmaa -laboratorio - Aalto UniversityLTL

Tänään

ERROR: Unable to connect to database with user 'boojum' at host '127.0.0.1:3307': 


Matalien lämpötilojen tutkimus

Matalien lämpötilojen tutkimuksemme keskittyy kvanttifysiikan haastavimpiin ongelmiin. Näihin kuuluvat suprajuoksevat nesteet, kvanttimateriaalien rajapintailmiöt, dissipatiiviset prosessit absoluuttista nollapistettä lähestyttäessä sekä uudentyyppisten järjestyneiden systeemien etsiminen ennätysmatalissa lämpötiloissa.

Nanofysiikassa

Nanofysiikassa etsimme uusia ilmiöitä, joita voidaan saavuttaa, kun sähkövarausta, vuota, ääniaaltoja (fononeja) ja mikroaaltosäteilyä kontrolloidaan kvanttimekaniikan sanelemalla perimmäisellä tarkkuudella. Näiden suureiden välisiä konversioita käytetään uusien paradigmojen sekä sensoriapplikaatioiden kehittämiseen.

Aivotutkimus

Aivotutkimusyksikkömme koostuu ihmisaivojen toimintaa järjestelmätasolla selvittävistä tutkimusryhmistä. Yksikkö kehittää myös menetelmiä aivokuvantamisen tutkimusta varten.Ajankohtaista


Tulevat tapahtumat


ERROR: Unable to connect to database with user 'boojum' at host '127.0.0.1:3307': 


Haettu osoitteesta http://ltl.tkk.fi/wiki/Fi/LTL