LTL

Tänään

Ei seminaareja.

Matalien lämpötilojen tutkimus

Matalien lämpötilojen tutkimuksemme keskittyy kvanttifysiikan haastavimpiin ongelmiin. Näihin kuuluvat suprajuoksevat nesteet, kvanttimateriaalien rajapintailmiöt, dissipatiiviset prosessit absoluuttista nollapistettä lähestyttäessä sekä uudentyyppisten järjestyneiden systeemien etsiminen ennätysmatalissa lämpötiloissa.

Nanofysiikassa

Nanofysiikassa etsimme uusia ilmiöitä, joita voidaan saavuttaa, kun sähkövarausta, vuota, ääniaaltoja (fononeja) ja mikroaaltosäteilyä kontrolloidaan kvanttimekaniikan sanelemalla perimmäisellä tarkkuudella. Näiden suureiden välisiä konversioita käytetään uusien paradigmojen sekä sensoriapplikaatioiden kehittämiseen.

Aivotutkimus

Aivotutkimusyksikkömme koostuu ihmisaivojen toimintaa järjestelmätasolla selvittävistä tutkimusryhmistä. Yksikkö kehittää myös menetelmiä aivokuvantamisen tutkimusta varten.Ajankohtaista


Tulevat tapahtumat

  • Ei seminaareja 7 päivään.
Haettu osoitteesta http://ltl.tkk.fi/wiki/Fi/LTL