MEG

MEG Core

File:megcore1.jpg File:megcore2.jpg

O.V. Lounasmaa laboratorio

Perustieteiden korkeakoulu, Aalto yliopisto, Espoo


Magnetoencephalography (MEG), with its direct view to the cortex through the magnetically transparent skull, has developed from its conception in physics laboratories to a powerful tool of basic and clinical neuroscience.

MEG provides millisecond time resolution and allows real-time tracking of brain activation sequences during sensory processing, motor planning and action, cognition, language perception and production, social interaction, and various brain disorders.

Current-day neuromagnetometers house hundreds of SQUIDs, superconducting quantum interference devices, to pick up signals generated by concerted action of cortical neurons. Complementary MEG measures of neuronal involvement include evoked responses, modulation of cortical rhythms, properties of the on-going neural activity, and interareal connectivity.

Future MEG breakthroughs in understanding brain dynamics are expected through advanced signal analysis and combined use of MEG with hemodynamic imaging (fMRI). Methodological development progresses most efficiently when linked with insightful neuroscientific questions.

Hari, R. and Salmelin, R., Magnetoencephalography: From SQUIDs to neuroscience Neuroimage (2012)MEG Core

MEG Core on Aalto yliopiston perustieteiden korkeakoulun O.V. Lounasmaa -laboratorioon kuuluva magnetoenkefalografiamittauksiin erikoistunut tutkimuslaboratorio.

MEG Core on osa Aalto yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä hallinnoimaa NEUROIMAGING-infrastruktuuria, johon kuuluvat myös AMI-keskus ja Biomag-laboratorio.


Palvelut

MEG Core yksi maailman parhaista MEG-mittauspaikoista matalan magneettisen häiriötason, monipuolisen ärsykelaitteiston ja kokeneen tutkimushenkilökunnan kannalta arvioituna.

Mittausympäristömme keskeisen osan muodostavat koko pään kattava 306-kanavainen Elekta Neuromag (Elekta Oy, Helsinki) MEG-laite, joka on sijoitettu kolmikerroksiseen passiiviseen magneettisesti suojattuun huoneeseen (Imedco AG, Hägendorf, Sveitsi). Käytettävissä on myös useita tunto-, kuulo-, näkö- ja kiputunnon tutkimukseen soveltuvia ärsykelaitteistoja.


Henkilökunta

MEG Coren tieteellinen johtaja on Riitta Hari, teknillinen johtaja Veikko Jousmäki, MEG-hoitaja Mia Illman ja lisäksi MEG Coressa on kaksi teknikkoa Helge Kainulainen ja Ronny Schreiber.


Sijainti

Käyntiosoite

Nanotalo

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

Puumiehenkuja 2

Espoo


Postiosoite

MEG Core

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

PL 15100

00076 AALTO
Historia

MEG Core perustettiin vuonna 2011 Teknillisen korkeakoulun Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikön MEG-yksiköstä tarjoamaan palveluita myös Aalto yliopistolle ja muille käyttäjille.

Kylmälaboratoriolla on ollut huomattava vaikutus MEG:n laitteisto- ja analyysikehityksessä vaikka ensimmäiset mittaukset tehtiin David Cohenin johdolla MIT:ssä Yhdysvalloissa 1960–1970-lukujen vaihteessa.

Kylmälaboratorion ensimmäinen mittalaite rakennettiin 1980-luvun alussa ja laitekehityksen myötä perustettiin spin-off -yhtiö Neuromag Oy kehittämään MEG-teknologiaa. Nykyään yhtiö tunnetaan nimellä Elekta Oy ja se on maailmanlaajuisesti toimiva MEG-laitteen tuotekehitykseen erikoistunut yhtiö ja MEG-laitteiden markkinajohtaja. MEG-laitteita on käytössä noin 170 eri puolella maailmaa. Eniten laitteita on käytännössä Japanissa. Per capita MEG-laitteita on kuitenkin eniten käytössä Suomessa – MEG Core OV Lounasmaa laboratoriossa ja Biomag-laboratorio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi Elekta Oy:llä on oma MEG-laite tuotekehityksen käytössä.
MEG Coren ohjeita

Osa ohjeista ja palveluista on käytettävissä vain OV Lounasmaa laboratorion verkossa.

MEG Core ohjeita

MEG ajanvarausjärjestelmä


--Veikko 16:19, 18 April 2012 (EEST)