Kesäopiskelijat

Kylmälaboratorion nanoteoriaryhmä ottaa kesällä 2012 1-2 opiskelijaa kesätöihin. Kesätyöprojektin voi tehdä erikois- tai kandintyönä tai sillä voi aloittaa myös diplomityön.

Töiden aiheet liittyvät ryhmässä tehtävään tutkimukseen nanoelektroniikan ilmiöiden teoriasta. Menetelmänä pyrimme projekteissa yleensä johtamaan haluttua ilmiötä kuvaavat yhtälöt "kynä ja paperi" -menetelmällä eli mahdollisimman pitkälle analyyttisesti. Varsinkin ensimmäisissä erikoistöissä käytämme apuna myös numeerisia menetelmiä, mutta erikoistyöntekijä kirjoittaa yleensä omat koodinsa. Työssä tarvittava matematiikka ei vaadi TKK:n kahden ensimmäisen vuosikurssin ylittäviä taitoja. Fysiikan menetelmistä käytämme paljon kvanttimekaniikan ja tilastollisen fysiikan formalismia, mutta ne oppii yleensä nopeasti projektien aikana (eli ei haittaa vaikka ei niiden suuntaisia kursseja olisi vielä ehtinyt käydäkään). Työn luonteen vuoksi haemme luonnollisesti matemaattisesti suuntautuneita työntekijöitä.

Ryhmässämme voi jo ensimmäisestä erikoistyöstä alkaen päästä käsiksi "oikeaan" tutkimukseen. Esimerkkinä tästä ovat ryhmässä aiemmin tehdyt erikoistyöt, joista moni on julkaistu fysiikan korkeatasoisimmissa julkaisuissa.

Monesti kesätyöntekijät ovat jääneet ryhmäämme, ensin osa-aikaisina ja myöhemmin täyspäiväisinä diplomityöntekijöinä ja jatko-opiskelijoina. Mahdollisuudet akateemisen uran aloittamiseen ryhmämme jäsenenä ovat siis hyvät, mutta päätöstä ei toki tarvitse vielä tässä vaiheessa tehdä ja kesän jälkeen voi helposti hakeutua muuallekin. Tero Heikkilän saama tuki Euroopan tiedeneuvostolta (katso tiedote tästä) takaa nanoteoriaryhmälle hyvät toimintamahdollisuudet ja opiskelijoille mahdollisuudet tieteellisen uran luomiseen.

Vaikka ryhmämme on vielä pääosin suomalaisvoittoinen (jatko-opiskelijoista yksi ja tutkijatohtoreista yksi ovat ulkomaalaisia), teemme yhteistyötä usean ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Tämä ilmenee erityisesti julkaisuluettelostamme. Viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Delftin teknillisessä korkeakoulussa, Madridin autonomisessa yliopistossa, Michiganin valtionyliopistossa, Lontoon Royal Holloway -yliopistossa, Pariisin Orsayn-yliopistossa ja Pisan yliopistossa toimivien ryhmien kanssa. Meillä on myös hyvät suhteet Kylmälaboratorion nanoelektroniikan kokeellisiin ryhmiin.

Jos siis olet matemaattisesti suuntautunut fyysikko ja haluat oppia kuvailemaan kvanttimekaanisia ilmiöitä erityyppisissä nanoelektroniikan rakenteissa, tervetuloa hakemaan Kylmälaboratorion nanoteoriaryhmään!