Supraneste 3He

Tässä tarkastelemme helium-3:n suprajuoksevia tiloja. Yleisempi johdanto heliumin ominaisuuksiin on täällä. Kuvassa on 3He:n olotilakaavio matalissa lämpötiloissa. 3He on neste, kun paine on pienempi kuin noin 34 ilmakehää (3.4 MPa). 3He menee supratilaan kun lämpötila on pienempi kuin 0.0025 K. Sillä on kaksi suprajuoksevaa faasia, A ja B, joilla kummallakin on monia erikoisia ominaisuuksia.

Teoreettisissa tutkimuksissa käytetään hyväksi sitä että supratilassa esiintyy ilmiötä useissa eri mittakaavoissa.


Numeerisia lukuarvoja 3He:lle matalissa lämpötiloissa

Heliumin tutkimusta Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa


Takaisin heliumteoriasivulle, takaisin heliumsivulle

19.8.2003, Erkki Thuneberg, Email, English