Volovik & Kopnin Symposium nov 10th, 2006

DSC_0050.JPG DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG
DSC_0017.JPG DSC_0024.JPG DSC_0028.JPG
DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG DSC_0031.JPG
DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG DSC_0035.JPG
DSC_0046.JPG DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG
DSC_0049.JPG DSC_0052.JPG DSC_0056.JPG
DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG DSC_0063.JPG
DSC_0064.JPG DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG
DSC_0070.JPG DSC_0074.JPG DSC_0077.JPG
DSC_0078.JPG DSC_0080.JPG DSC_0087.JPG